top of page
polski
English
polski
SYSTEM INFORMACJI O TERENIE
English
LAND INFORMATION SYSTEM (LIS)
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych o terenie (patrz: dane o terenie).

Według definicji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), stosowanej już w latach osiemdziesiątych minionego stulecia, system informacji o terenie jest środkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju; składa się on z bazy danych o terenie utworzonej dla określonego obszaru oraz metod i technik systematycznego pozyskiwania, aktualizowania i udostępniania danych, a jego podstawą jest jednolity sposób identyfikacji przestrzennej, służący również do łączenia danych systemu z danymi innych systemów.

W Polsce przyjęto zasady tworzenia krajowego systemu informacji o terenie (patrz: krajowy system informacji o terenie)

Ilustracja definicji systemu informacji o terenie
bottom of page