top of page
polski
English
polski
SYSTEM POZYCJONOWANIA
English
POSITIONING SYSTEM
według norm ISO 19100, układ złożony z części narzędziowych i obliczeniowych służący do określania położenia.

Przykłady obejmują inercyjne, liniowe, optyczne, satelitarne i zintegrowane systemy pozycjonowania.

bottom of page