top of page
polski
English
polski
SYSTEM TELEDETEKCYJNY AKTYWNY
English
ACTIVE REMOTE SENSING SYSTEM
zestaw urządzeń i oprogramowania generujący promieniowanie elektromagnetyczne oraz rejestrujący je po odbiciu od badanych obiektów.

bottom of page