top of page
polski
English
polski
SYSTEMY ODNIESIENIA ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH
English
COORDINATE REFERENCE SYSTEMS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, systemy dla jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i długości geograficznej oraz wysokości na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia.

bottom of page