top of page
polski
English
polski
SYSTEMY SIATEK GEOREFERENCYJNYCH
English
GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, systemy tworzone na podstawie zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości oczek oraz wspólnym punkcie początkowym.

bottom of page