top of page
polski
English
polski
TELEFONIA SATELITARNA
English
SATELLITE TELEPHONY
system realizacji połączeń telefonicznych korzystający z łączności satelitarnej i tym samym niezależny od stanu naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

bottom of page