top of page
polski
English
polski
TEMAT DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
SPATIAL DATA THEME
według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, określona tematyka danych przestrzennych oraz przyporządkowane jej zbiory danych.

bottom of page