top of page
polski
English
polski
TERENY ZAMKNIĘTE
English
FORBIDDEN AREAS
tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

bottom of page