top of page
polski
English
polski
TEST STATYSTYCZNY
English
STATISTICAL TEST
procedura statystyczna, na której podstawie podejmuje się decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zerowej hipotezy statystycznej (patrz: hipoteza statystyczna).

Występuje przy tym ryzyko popełnienia błędu:
a) pierwszego rodzaju, który polega na odrzuceniu hipotezy zerowej, gdy jest ona prawdziwa oraz
b) drugiego rodzaju, który polega na nie odrzuceniu hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa.

bottom of page