top of page
polski
English
polski
TRANSFORMACJA
English
TRANSFORMATION
działanie, proces lub przypadek zmiany struktury, wyglądu lub właściwości. W kontekście INSPIRE istotne są dwa rodzaje transformacji:

1) transformacja współrzędnych z jednego systemu odniesienia do innego oraz

2) transformacja (przekształcenie) zapytania lub danych z jednego schematu aplikacyjnego do innego.

bottom of page