top of page
polski
English
polski
TREŚĆ
English
CONTENT
istotna merytorycznie dla danego odbiorcy część informacji.

Informacja może zawierać również część dotycząca formy przedstawianej treści. Przykładem różnicy pomiędzy treścią i formą są dwie mapy, na których ta sama informacja geoprzestrzenna przedstawiona jest w różny sposób – przy pomocy różnych konwencji i w rezultacie różnych zbiorów symboli kartograficznych.

Synonim: zawartość

bottom of page