top of page
polski
English
polski
TYP ABSTRAKCYJNY
English
ABSTRACT TYPE
w INSPIRE, typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji.

bottom of page