top of page
polski
English
polski
UŻYTKOWANIE ZIEMI
English
LAND COVER
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, lasy, tereny podmokłe, akweny.

bottom of page