top of page
polski
English
polski
UDMS
English
URBAN DATA MANAGEMENT SOCIETY
Towarzystwo Zarządzania Danymi Miejskimi, które stanowi organizację o zasięgu europejskim, jej główną formą działania są doroczne konferencje UDMS.

bottom of page