top of page
polski
English
polski
UJEDNOLICONY IDENTYFIKATOR ZASOBU
English
Uniform Resource Identifier
(akronim URI), w normach grupy ISO 19100 – niepowtarzalny identyfikator dotyczący określonego zasobu dostępnego za pośrednictwem internetu.
Reguły dotyczące tego identyfikatora i jego struktura są zdefiniowane w specyfikacji RFC 2396 opracowanej przez IETF (Internet Engineering Task Force).

bottom of page