top of page
polski
English
polski
UKŁAD ODNIESIENIA CZASOWEGO
English
TEMPORAL REFERENCE SYSTEM


1. W normach grupy ISO 19100 – system odniesienia służący do określania czasu.

2. W specyfikacjach OGC – termin ten jest przyjęty w Modelu Wzorcowym OGC w znaczeniu określonym przez normę ISO 19108 i również w takim znaczeniu jest stosowany w języku GML (patrz: GML).

Synonim: czasowy system odniesienia

bottom of page