top of page
polski
English
polski
UKSZTAŁTOWANIE TERENU
English
ELEVATION (2)
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową.

bottom of page