top of page
polski
English
polski
UML
English
UNIFIED MODELLING LANGUAGE
graficzny język schematów pojęciowych (patrz: język schematów pojęciowych), powszechnie stosowany m.in. w normach ISO dotyczących informacji geograficznej i geomatyki.

bottom of page