top of page
polski
English
polski
USŁUGA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
English
GEOGRAPHIC INFORMATION SERVICE
według normy ISO 19101, usługa, która przetwarza informację geograficzną, zarządza nią lub przedstawia ją użytkownikom.

Synonimem jest usługa danych przestrzennych (patrz: usługi danych przestrzennych).

bottom of page