top of page
polski
English
polski
USŁUGI LBS
English
LOCATION-BASED SERVICES
usługi świadczone przez operatora sieci telekomunikacji komórkowej, które wiążą się z określaniem aktualnego położenia użytkownika tej sieci wyposażonego w aparat komórkowy (określanie położenia w sieci komórkowej (patrz: określanie położenia w sieci komórkowej)).

Rozróżnia się trzy rodzaje tych usług:
1) usługi informacyjne wymagające korzystania z baz danych, np. udzielenie odpowiedzi na pytanie Gdzie znajduje się najbliższy bank?
2) usługi interakcyjne, np. związane z prośbą Proszę wezwać pomoc drogową do miejsca gdzie się znajduję! oraz
3) usługi nawigacji w czasie rzeczywistym, np. wskazanie objazdu po komunikacie Ulica, którą jadę jest zamknięta.

Podstawą usług LBS są odpowiednio szczegółowe bazy danych o terenie.

bottom of page