top of page
polski
English
polski
USUWANIE LINII ZASŁONIĘTYCH
English
HIDDEN LINE REMOVAL
w renderingu (patrz: rendering) modelu szkieletowego (patrz: model szkieletowy) usuwanie tych linii, które są zasłonięte przez powierzchnie znajdujące się bliżej punktu widzenia.

bottom of page