top of page
polski
English
polski
VGI
English
VGI
Informacja geograficzna pozyskiwana przez członków zainteresowanej społeczności na zasadzie wolontariatu (Volunteered Geographic Information). Informacja tego rodzaju jest podstawą OpenStreetMap (patrz: OpenStreetMap).

Patrz również crowdsourcing) .

Luty 2018

JG

bottom of page