top of page
polski
English
polski
VOIDABLE
English
VOIDABLE
czyli zastępowalne przez void, w INSPIRE oznacza, że atrybutowi lub roli asocjacji może zostać przypisana wartość void (nieokreślona), jeżeli zbiory danych przestrzennych utrzymywane przez państwa członkowskie nie zawierają odpowiedniej wartości, bądź jeżeli nie jest możliwe wyprowadzenie odpowiedniej wartości z wartości istniejących przy rozsądnych kosztach. Jeżeli atrybut lub rola asocjacji nie są zastępowalne przez void, komórkę tabeli określającą voidability (zastępowalność przez void) pozostawia się pustą.

bottom of page