top of page
polski
English
polski
WĘZEŁ IZOLOWANY
English
ISOLATED NODE
Węzeł (patrz: węzeł), który nie jest powiązany w znaczeniu topologicznym (patrz: topologia obliczeniowa) z żadną krawędzią (patrz: krawędź).

Porównaj: węzeł połączony (patrz: węzeł połączony)

bottom of page