top of page
polski
English
polski
WAP
English
WIRELESS APPLICATION PROTOCOL
standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.

bottom of page