top of page
polski
English
polski
WARTOŚĆ ATRYBUTU
English
ATTRIBUTE VALUE
wartość, która może być przyporządkowana danemu atrybutowi, należąca do dziedziny tego atrybutu (patrz: dziedzina atrybutu).

bottom of page