top of page
polski
English
polski
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
English
ATMOSPHERIC CONDITIONS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, warunki fizyczne w atmosferze; obejmują dane przestrzenne oparte na pomiarach, modelach lub na kombinacji tych dwóch elementów, a także lokalizacje pomiarów.

bottom of page