top of page
polski
English
polski
WARUNKI METEOROLOGICZNO-GEOGRAFICZNE
English
METEOROLOGICAL GEOGRAPHICAL FEATURES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, warunki atmosferyczne i ich pomiary z uwzględnieniem opadu atmosferycznego, temperatury, ewapotranspiracji, prędkości i kierunku wiatru.

bottom of page