top of page
polski
English
polski
WARUNKI OCEANOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNE
English
OCEANOGRAPHIC GEOGRAPHICAL FEATURES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, warunki fizyczne mórz i oceanów (charakter dna, prądy, pływy, zasolenie, stany wody, stany morza, wysokość fal itd.).

bottom of page