top of page
polski
English
polski
WEWNĘTRZNY IDENTYFIKATOR OBIEKTU
English
INTERNAL OBJECT IDENTIFIER
unikatowy identyfikator obiektu, który używany jest wewnętrznie i nie jest przeznaczony do stosowania w celu identyfikacji obiektów przestrzennych przez zewnętrzne aplikacje.

bottom of page