top of page
polski
English
polski
WIDMO
English
SPECTRUM
rozkład wartości pewnej wielkości fizycznej w zależności od wybranej zmiennej, np. rozkład amplitudy dźwięku w zależności od częstotliwości lub rozkład światła na składowe o różnych długościach fal.

bottom of page