top of page
polski
English
polski
WIDOK
English
VIEW
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, reprezentacja całego systemu (patrz: system) z perspektywy określonej zbiorem określonych zainteresowań. Widok może zawierać jeden lub więcej modeli.

Synonim: perspektywa

bottom of page