top of page
polski
English
polski
WIELOKULTUROWY
English
MULTICULTURAL
w odniesieniu do INSPIRE, cechujący się wielością i różnorodnością systemów wartości uznawanych przez różne grupy: etniczne, regionalne i zawodowe.

bottom of page