top of page
polski
English
polski
WIELOZBIÓR
English
BAG
skończona, nieuporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

bottom of page