top of page
polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE
English
COORDINATES
zespół liczb określający położenie punktu w przyjętym układzie współrzędnych.

bottom of page