top of page
polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE TŁOWE
English
PLATE COORDINATES
współrzędne punktu na zdjęciu fotogrametrycznym odnoszące się do dwuwymiarowego układu prostokątnego określonego przez znaczki tłowe znajdujące się w płaszczyźnie obrazu kamery fotogrametrycznej i odfotografowywane na zdjęciu.

bottom of page