top of page
polski
English
polski
WWW
English
WORLD WIDE WEB
globalny system przekazu i publikacji informacji multimedialnej, korzystający z intemetu i stosujący hiperłącza do nawigacji i wiązania ze sobą stron WWW.

bottom of page