top of page
polski
English
polski
WYBORCZA GEOGRAFIA
English
GERRYMANDERING
rozmyślne ustalanie granic okręgów wyborczych w sposób dający preferencję określonej partii lub określonemu kandydatowi i przyczyniający się do uzyskania sukcesu wyborczego.

bottom of page