top of page
polski
English
polski
WYGŁADZANIE
English
SMOOTHING
zbiór procedur służących do usuwania lokalnych, niepożądanych odchyleń w przebiegu linii, kształcie powierzchni lub ciągu danych.

Przykładem jest interpolacja funkcjami sklejanymi (patrz: funkcja sklejana).

bottom of page