top of page
polski
English
polski
WYKRES KOŁOWY
English
PIE CHART
wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez segmenty koła (przedstawiającego pewną całość, np. 100%) o rozmiarach proporcjonalnych do wartości.

bottom of page