top of page
polski
English
polski
WYRÓŻNIENIE
English
FEATURE
według normy ISO 19101, abstrakcja zjawisk świata rzeczywistego, w geomatyce zazwyczaj obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny).

bottom of page