top of page
polski
English
polski
ZACHOWANIE
English
BEHAVIOR
w UML, opis dynamicznych właściwości różnych elementów modelu, przede wszystkim sposób działania obiektów.

bottom of page