top of page
polski
English
polski
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
English
QUALITY ASSURANCE
w opracowaniu systemu, zespół systematycznie wykonywanych czynności mających na celu spełnienie przez system przyjętych wymagań.

bottom of page