top of page
polski
English
polski
ZAPORA SIECIOWA
English
FIREWALL
sprzęt komputerowy i/lub programowanie sieciowe przeznaczone do ochrony dostępu do określonego systemu komputerowego, a w szczególności chroniący przed infekcjami wirusowymi, podsłuchem i włamaniami dokonywanymi przez sieć stanowiącą otoczenie systemu.

Chroniony system może sam w sobie stanowić sieć, a wówczas zapora działa na styku dwóch sieci.

Najczęściej ochrona taka jest realizowana poprzez filtrowanie pakietów przychodzących z zewnątrz według ustalonych przez administratora reguł. Każdy pakiet przychodzący z zewnątrz lub wychodzący jest sprawdzany pod kątem spełniania tych reguł i jest przekazywany dalej lub jest kasowany, a takie zdarzenie jest rejestrowane. Reguły filtrowania dotyczą adresu nadawcy pakietu, adresu jego odbiorcy, portu odbiorcy na jaki jest adresowany i typu protokółu do jakiego pakietu należy.

Synonim: zapora ogniowa

bottom of page