top of page
polski
English
polski
ZASOBY
English
RESOURCES
w ogólnym sensie zasobów dostępnych ludzkości: ziemia, praca, kapitał, informacja.

bottom of page