top of page
polski
English
polski
ZBIÓR ROZMYTY
English
FUZZY SET
podzbiór A pewnego zbioru U, którego element x € U może należeć do podzbioru A w pewnym stopniu określonym liczbą rzeczywistą z przedziału (0,1); liczba ta może być prawdopodobieństwem zdarzenia, że x € A.
W ten sposób jeden i ten sam element, np. piksel obrazu może być przyporządkowany do różnych zbiorów rozmytych z różnymi prawdopodobieństwami.

Teoria zbiorów rozmytych umożliwia rozpatrywanie rozmytych obiektów geograficznych.

Ilustracja zbioru rozmytego
bottom of page