top of page
polski
English
polski
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI
English
HUMAN HEALTH AND SAFETY
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozmieszczenie geograficznego występowania patologii chorobowych, informacje dotyczące wpływu na zdrowie lub dobre samopoczucie ludności związane bezpośrednio lub pośrednio z jakością środowiska.

bottom of page