top of page
polski
English
polski
ZMIENNA LOSOWA SCENTRALIZOWANA
English
CENTRED RANDOM VARIABLE
zmienna losowa (patrz: zmienna losowa), której wartość oczekiwana wynosi 0.

Centralizacja danej zmiennej losowej polega na zastąpieniu jej zmienną stanowiącą różnicę: zmienna losowa minus jej wartość oczekiwana.

bottom of page