top of page
polski
English
polski
ZNACZNIKOWY FORMAT PLIKÓW Z OBRAZAMI
English
Tag Image File Format
(akronim TIFF), format pliku zawierającego obraz graficzny w postaci rastrowej opracowany przez firmy Aldus i Microsoft i powszechnie stosowany w DTP.

Jego początkowym zadaniem było rozszerzenie możliwości języka PostScript do obsługi grafiki rastrowej. Format ten może wykorzystywać różne rodzaje kompresji, zarówno bezstratne jak i ze stratami, na przykład stosowaną w formacie JPEG (patrz: JPEG). Jest to format bardzo uniwersalny i powszechnie stosowany dzięki jego wielu możliwościom:

a) zapis obrazów czarno-białych (kreskowych), ze skalą szarości, a także w wielu zakresach bitowych koloru,
b) zapisuje obrazy barwne w trybie TrueColor w kilku modelach barw, a w tym w RGB i CMYK,

c) ma możliwość zapisu stopnia przezroczystości przy pomocy kanału alfa,

d) może przechowywać obrazy wielowarstwowe i dokumenty wielostronicowe,

e) nagłówek pliku TIFF może przechowywać wiele dodatkowych informacji, na przykład ścieżki, profile koloru i komentarze.

W geomatyce format ten jest stosowany od dawna, między innymi ze względu na możliwość zapisu obrazów wielospektralnych, jednak dopiero rozszerzenie tego formatu o dane dotyczące lokalizacji geoprzestrzennej zapisanego obrazy sprawiło, że ta odmiana formatu TIFF o nazwie GeoTIFF (Geographic Tag Image File Format – Geograficzny Znacznikowy Format Plików z Obrazami) stała się w geomatyce nieformalnym standardem.

bottom of page