top of page
polski
English
polski
ZNAK
English
CHARACTER
według norm ISO 19100, element zbioru elementów używanego do reprezentowania, organizowania i kontroli danych.

bottom of page